Tjänster - Elinstallationer

Vi utför alla typer av elinstallationer, även Data och Tele.
Vi välkomnar alla kunder, privat, företag och myndighet.

Våra kunder prioriterar olika, vissa har funktion först eller design, energibesparing och ekonomi har andra överst. Vi är väldigt lyhörda för våra kunders önskningar, och sätter en ära i att kunden ska bli nöjd. Men elsäkerheten har alltid högsta prioritet.

 

 

Nyinstallationer

Vi hjälper dig när ni ska bygga nytt hus eller göra en utbyggnad. Vi vill vara med så tidigt som möjligt i projektet, för att tillföra vår kunskap. Vi hjälper dig även med projektering och konstruktion.

 

Elservice och felsökning

Vid regelbunden service minskar du risken för driftstörningar och fel på din fastighet eller produktionsanläggning. Skador och fel uppstår på elinstallationer, vi hjälper dig.

 

 

Montage och installation

Vi hjälper dig att installera ett extra uttag, jordfelsbrytare eller koppla in din nya värmepump. Vi hjälper dig oavsett storlek på det du behöver hjälp med.

 

Fastighetsautomation

Vill du ha ett smart/intelligent hus? Vi är KNX-partner och certifierade, KNX är är en världsstandard och ett märkesoberoende system. Har du befintligt system idag smart eller ej som du vill utöka eller serva? Kontakta oss gärna.

 

 

Tillfällig el

Behöver du byggström, el till ditt evenemang eller kanske en filminspelning? Vi har stor erfarenhet av tillfällig el, vi sköter kontakten med energibolaget och uthyrningsföretaget som har speciella centraler m.m. för era behov. Och givetvis kopplar in elen.

 

Energioptimering

Energieffektivitet ingår som en naturlig del i våra projekt. Energioptimering görs ofta på befintliga anläggning för att minska energiförbrukningen. Energioptimering kommer bli allt viktigare om vi ska kunna värna om vår miljö på ett bra sätt och stå för en hållbar utveckling.

 

 

EIO Eltest

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall döden. Har elinstallationen i din bostad passerat bäst-före-datum? Beställ en EIO ELTEST och få status på din elanläggning.

 

Golvvärme

Vi har genomgått utbildning för Raychem golvvärme och vi är T2 Certified Pro-installatörer, vilket gör att vi kan erbjuda ända upp till 20 års totalgaranti på golvvärmeprodukter från Raychem (Pentair/Tyco Thermal). Dessutom kan vi erbjuda rätt produkt för varje behov

 

 

EIO Elkontroll

Som Innehavare är du ansvarig för elanläggningen. Även om du själv saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere. Med ”Innehavare” menas en person som, genom t ex arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp, disponerar över en egendom. Genom att teckna ett serviceavtal, EIO Elkontroll, med en lokal EIO-elinstallatör får du professionell hjälp att leva upp till ditt ansvar.

 

Serviceavtal

Serviceavtalet, som baseras på dina verkliga behov, innebär att du har någon som kan elanläggningen både utan och innan. Förebyggande arbeten leder till färre fel och avbrott i driften och till mindre irritation och utgifter för ”brandkårsutryckningar”. Att serviceföretaget är medlem i EIO innebär extra trygghet. Det betyder att du alltid kan räkna med rätt behörighet och erfarenhet för varje jobb.