Ansök om Bidrag för Laddstation

Bidrag för LaddstationLadda bilen” som Naturvårdsverket kallar det, är ett bidrag för laddbox till elbil. Satsningen ingår i den stora satsningen ”Klimatklivet” som Sveriges Riksdag har beslutat. 2020 avsattes 1,9 miljarder kronor till investeringsstöd inom Klimatklivet och till utbyggd laddinfrastruktur. 

Ladda bilen – bidrag för laddboxar

Ansök om bidrag för laddstationer för organisationer och bostadsrättsföreningar görs på Naturvårdsverkets hemsida. Bidrag till privatpersoner som vill ha en egen laddstation vid hemmet görs from 1 januari 2021 hos Skatteverket och det är företagen som gör ansökan om skattereduktion likt RUT och ROT. Skattereduktionen går under namnet Grön Teknik hos Skatteverket.

Allmänt om bidraget

Bidraget kan ges till företag, flerbostadshus såsom bostadsrättsföreningen och andra organisationer för installation av laddningsstationer som används av dem själva. 

Exempel: Laddningsstationer som installeras för en bostadsrättsförenings medlemmar eller på ett företags personalparkering.

Tidigare ingick denna typ av laddinfrastrukturstöd i Klimatklivet. I syfte att förenkla har regeringen beslutat om särskilda regler för dessa. Bestämmelserna gäller enligt en ny förordning.

6st Laddare i bostadsrättsförening hjälper boende att köra fossilfritt.


Bostadsrättsföreningen Bagaregården i Göteborg har fått investeringsstöd från Klimatklivet för att installera laddstationer för sex elbilar på sina boendeparkeringar. Genom det minskar föreningen sina klimatutsläpp med nio ton koldioxid per år.

Video om en BRF som investerat i Laddstationer.

Laddstationer i bostadsrättsförening hjälper boende att köra fossilfritt | Naturvårdsverket

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar (Naturvårdsverkets webbplats)

Varukorg
Scroll to Top