ElsäkerhetElsäkerhet är grunden för vårt företag
och finns med oss hela tiden.

Elsäkerhet är grunden för vårt företag och finns med oss hela tiden.

Elsäkerhet är grunden för vårt företag och finns med oss hela tiden. När vi ute hos en kund och monterar ett uttag, likväl som vi kopplar in en stor elcentral, lika viktigt i alla stadier från projektering till överlämnande av en anläggning.
Vi kan hjälpa er med elsäkerhet.

Vi har några olika tjänster:

IN-eltest

IN-eltest (tidigare EIO Eltest) är en grundlig besiktning av din bostad. Vi testar centralen och säkringar, kollar uttag och kablar, gör stickprovskontroller i dosor och strömbrytare. Tar pulsen på elanläggningen och ger besked om dess säkerhet, komfort, ekonomi och tekniska standard. I din hand får du ett utförligt protokoll. Du ser om elanläggningen har fullgod säkerhet eller om fel behöver rättas till, antingen för att anläggningen ska uppfylla gällande föreskrifter eller för att öka komforten. Visar testet att din elanläggning inte är säker eller att den kan bli bättre, kan Minellux lämna kostnadsförslag på åtgärderna.

Elsäkerhetspolicy

Skall aktivt medverka till att utforma säkra samt, underhålls- och skötselvänliga elanläggningar. Vårt uppträdande skall alltid vara professionellt avseende säkra elarbeten och tekniskt utförande.
Det görs alltid en elsäkerhetsplanering på platsen innan vårt arbete påbörjas för att bedöma risker inför ett elarbete. Så arbetet kan utföras på ett tryggt och säkert sätt.
Använder oss av material som uppfyller kraven i gällande elmaterial- och EMC-förskrifter.
Samtliga av våra elektriker har aktuell och verifierad kunskap, när det avser elsäkerhet.

Begär Offert

Våra offerter är kostnadsfria och ni binder er inte till något genom att begära en offert hos oss. Ibland tar det tid att få en offert men vi offererar så fort vi ges tillfälle och ni är alltid välkomna att kontakta oss vid funderingar. Maila till info@minellux.se

Auktoriserad Elinstallatör

Vi är ett elinstallationsföretag och är registrerade hos Elsäkerhetsverket och Torbjörn Mineur är vår Auktoriserade Elinstallatör som ansvarar för regelefterlevnad i vår verksamhet. Vi har ett egenkontrollprogram enligt lagkrav.

Gärna Kontrakt

Vi upprättar gärna kontrakt med våra kunder för dom som önskar, ibland kan en mail-konversation räcka med bifogade priser. Fast vid större projekt kan det för alla parter vara en fördel med ett skriftligt kontrakt. Länk till Hantverkarformuläret

Rulla till toppen