Elbesiktning

Fasta priser

Beställ en besiktning av er elanläggning.

Snabbt och enkelt

Reco bagde sveriges bästa elektriker 2023

Dela gärna:

Elbesiktning

Här hittar ni information om elbesiktning och några fasta priser.

In eltest logo

IN Eltest – Villa Liten

Elbesiktning

IN Eltest Villa Liten
En grundlig genomgång av
er Villa upp till 100m2.

Detta ingår i besiktningen:
Genomgång befintlig Dokumentation
Okulär besiktning
Tester med Mätinstrument
Stickprovskontroller
Sammanställa dokumentationen
Presentera eventuella fel och brister
Rekommendationer förbättringar & energieffektiviseringar.

Om elanläggning inte har några anmärkningar får ni en dekal att visa upp att er elanläggning är i gott skick.

5198 kr7425 kr inkl. moms

IN Eltest Villa Liten

Det tillkommer 978kr för etablering & transport. Så du tjänar på att beställa flera produkter i samma beställning.

Pris inkl 25% moms

Minellux x icon

Okulär besiktning

Elbesiktning

Ett bra första alternativ
när man vill ha en professionell bedömning
av tveksamma synliga installationer.

Detta ingår i besiktningen:
Genomgång befintlig Dokumentation
Okulär besiktning
Sammanställa dokumentationen
Presentera eventuella fel och bristerDetta är ingen IN-Eltest utan bara en översyn av er elanläggning.

2888 kr4125 kr inkl. moms

Okulär besiktning

Det tillkommer 978kr för etablering & transport. Så du tjänar på att beställa flera produkter i samma beställning.

Pris inkl 25% moms

In eltest logo

IN Eltest – Lägenhet

Elbesiktning

IN Eltest Lägenhet
En grundlig genomgång av
er lägenhetens elanläggning.

Detta ingår i besiktningen:
Genomgång befintlig Dokumentation
Okulär besiktning
Tester med Mätinstrument
Stickprovskontroller
Sammanställa dokumentationen
Presentera eventuella fel och brister
Rekommendationer förbättringar & energieffektiviseringar.

Om elanläggning inte har några anmärkningar får ni en dekal att visa upp att er elanläggning är i gott skick.

4620 kr6600 kr inkl. moms

IN Eltest Lägenhet

Det tillkommer 978kr för etablering & transport. Så du tjänar på att beställa flera produkter i samma beställning.

Pris inkl 25% moms

In eltest logo

IN Eltest – Villa Stor

Elbesiktning

IN Eltest Villa Stor
En grundlig genomgång av
er Villa över 100m2.

Detta ingår i besiktningen:
Genomgång befintlig Dokumentation
Okulär besiktning
Tester med Mätinstrument
Stickprovskontroller
Sammanställa dokumentationen
Presentera eventuella fel och brister
Rekommendationer förbättringar & energieffektiviseringar.

Om elanläggning inte har några anmärkningar får ni en dekal att visa upp att er elanläggning är i gott skick.

6930 kr9900 kr inkl. moms

IN Eltest Villa Stor

Det tillkommer 978kr för etablering & transport. Så du tjänar på att beställa flera produkter i samma beställning.

Pris inkl 25% moms

Vi har flera tjänster ni kan välja mellan.

Reglerna skiljer sig åt om du är företagare eller privatperson.

Därför har vi flera olika tjänster ni kan välja mellan.

Det är givetvis så att en liten ICA Nära butik har en mindre el-anläggning än en stor ICA Maxi. Precis som en liten bostadsrättslägenhet jämfört med en stor villa etc…

Gemensamt för alla fastighetsinnehavare eller bostadsägare är att ägaren har ett ansvar för sin elanläggning.

Ansvaret innebär att elanläggningen är utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger en betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el.

Hemma – Privat bostad

Det blir lätt att texter om det ansvar man har som bostadsägare blir krävande och med många pekpinnar. Vi försöker tona ner kraven som finns och lyfta fram nyttan och känslan av att ha en elanläggning i gott skick som är säker för dina nära och kära.

Är Elbesiktning Nödvändigt?

Elanläggningar slits och åldras precis som alla andra delar av ditt hem eller fastighet. Ju längre tid som går, desto större risk att något kan hända som kan leda till allvarliga skador eller till och med leda till elolyckor.

En måttstock man brukar använda för en elanläggnings livslängd är upp till 50 år. Har du en fastighet som är byggd innan 80-talet och inga elrenoveringar har gjorts bör du överväga att få gjort en elbesiktning.

Elinstallationer kan vara särskilt riskfyllda då de möjliga riskerna ofta inte kan ses med blotta ögat. Som ägare till elanläggningen i din bostad eller fastighet, är det ditt ansvar att se till att elinstallationerna är säkra och funktionella.

Elbesiktning: Vad Innebär Det?

Elbesiktning är en noggrann genomgång av elinstallationerna i en fastighet.

Första steget för elinstallatören är att titta på den dokumentation som eventuellt finns.
Andra steget är en syn eller okulär kontroll som man säger på fackspråk, för att få en övergripande insyn i din elanläggning.
Tredje steget testas hela elanläggning med avancerade mätinstrument som är till för elbesiktningar för att kunna kontrollera elcentraler, jordfelsbrytare, el-kablar, eluttag etc.
Fjärde steget utförs stickprovskontroller i uttag, dosor och strömbrytare m.m..
Sista steget är att sammanställa dokumentationen och presentera eventuella fel och brister. Men även rekommendationer om förbättringar och energieffektiviseringar.

Resultatet

Elbesiktningen ger en tydlig bild av elanläggningens säkerhet, komfort, ekonomi och tekniska standard, vilket är viktigt för att undvika eventuella elfel och säkerställa att alla produkter fungerar korrekt.

Efter Besiktningen

Om resultatet av besiktning visar att elanläggningen inte är säker eller kan förbättras, kan elinstallatören ge kostnadsförslag på nödvändiga åtgärder.

Protokoll och Intyg:
Bevis på Genomförd Besiktning

När besiktningen är klar, får du ett besiktningsprotokoll som visar eventuella anmärkningar på din elanläggning.

Du får även en dekal att placera på centralen när eventuella fel har åtgärdats om du valt ett IN-Eltest. Protokollet är ett värdefullt dokument, särskilt om du planerar att sälja din bostad.

Vill ni kan vi också ge råd och tips om energiförbrukning och elkomfort, det vill säga en bekväm, säker och ändamålsenlig installation med en rimlig energikostnad.

Endast medlemmar i Installatörsföretagen (IN) får utföra IN ELTEST.

Boka en Tid för Elbesiktning

Det är enkelt att boka en tid för elbesiktning.
Du som kund kan ringa oss direkt för att boka en tid som passar dig.

Vi erbjuder rimliga priser och korta väntetider,
vanligtvis finns lediga tider inom ett par veckor.

Använd ROT-Avdrag för Elbesiktning

Du kan använda ROT-avdrag för att minska kostnaden för elbesiktningen. 30% av arbetskostnaden dras av.

Elbesiktning av fastigheter ägda av företag

Som företagare och fastighetsägare är det viktigt att säkerställa att elanläggningarna i era byggnader är trygga och uppfyller gällande säkerhetskrav.

En elbesiktning är ett effektivt sätt att kontrollera statusen på era elinstallationer och identifiera eventuella brister eller risker.

Minellux erbjuder professionell elbesiktning av fastigheter som ägs av företag. Våra erfarna elektriker genomför noggranna inspektioner för att bedöma om anläggningen lever upp till de krav som ställs enligt lagstiftningen, samt för att säkerställa en hög standard när det gäller brandskydd och personsäkerhet.

Genom vår elbesiktning kan ni få en klar bild över anläggningens skick, vilket ger er möjlighet att åtgärda eventuella fel eller brister innan de utvecklas till allvarligare problem.

Vi hjälper er även med råd och rekommendationer för hur ni kan optimera er energiförbrukning och minska kostnaderna.

Att investera i regelbundna elbesiktningar visar inte bara ansvarstagande gentemot era anställda, kunder och besökare, utan kan också hjälpa er undvika oväntade driftsstopp eller dyra reparationer längre fram. Dessutom finns det numera ny regler för näringsverksamheter att upprätta en dokumenterad rutin.

Kontakta oss idag för mer information om våra tjänster inom elbesiktning av företagsägda fastigheter. Vi ser fram emot att hjälpa er att säkerställa en trygg och fungerande elanläggning i era byggnader.

Serviceavtal för din elanläggning

Från och med den 1 december 2022 infördes nya regler som innebär att innehavaren av en elanläggning får ett tydligare ansvar.

En viktig förändring är att alla företag och organisationer som bedriver näringsverksamhet måste upprätta en dokumenterad rutin för sin elanläggning.

Detta gäller exempelvis hyresvärdar, industrier, handelsplatser, kommuner, regioner och staten samt bostadsrättsföreningar.

Den nya rutinen måste uppfylla vissa formkrav och baseras på en riskbedömning. Tyvärr saknar många innehavare kunskap och kompetens om sitt ansvar i detta avseende.

För att underlätta för fastighetsägare erbjuder vi serviceavtal för elanläggningar. Genom att teckna ett sådant avtal kan du säkerställa att du uppfyller de nya kraven som har införts.

IN Elkontroll – Ett serviceavtal

En komplett tjänst för företag som vill uppfylla de nya kraven.

Genom att teckna IN-Elkontroll serviceavtal får du ett avtal som grundar sig på dina behov. På köpet får du också någon som kan din elanläggning utan och innan.

Genom att arbeta förebyggande minskar du risken för fel och avbrott i driften, vilket leder till ökad trygghet och minskade kostnader för oplanerade reparationer.

IN Elkontroll är en tjänst som utvecklas av IN Installationsföretagen
Att vi är medlemmar i IN ger dig extra trygghet o och med att du kan räkna med att vi har rätt kompetens. Det är bara medlemmar i IN som kan erbjuda serviceavtalet IN el-kontroll.

Installationsföretagen är en oberoende organisation som främjar utvecklingen inom elinstallationsbranschen genom att fokusera på kompetensutveckling, arbetsmiljö, elsäkerhet, energieffektivisering, miljö och kvalitet.

Med tjänsten IN ELKONTROLL behåller du ansvaret för din elanläggning samtidigt som du låter oss ta hand om alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att du uppfyller kraven.

Med IN ELKONTROLL:
– Uppfyller du alla lagar, föreskrifter och standarder.
– Minimerar du driftsstopp.
– Tryggar du kontinuerlig driftsäkerhet.
– En lägre total kostnad.
– Får företaget ordning och reda kring din elanläggning.

Hur mycket kostar en Elbesiktning?

Priset för en elbesiktning varierar beroende på omfattningen av besiktningen och geografisk plats. Vi rekommenderar att kontakta olika elföretag för att få en offert baserat på dina specifika behov.

Hur ofta ska man göra Elbesiktning?

Det finns ingen lagstiftning som nämner någon intervall.u003cbru003eu003cbru003eEn elanläggnings livslängd är upp till 50 år enligt praxis. Har du en fastighet som är byggd innan 80-talet och inga elrenoveringar har gjorts bör du överväga att få gjort en elbesiktning.u003cbru003eu003cbru003eFörsäkringsbolag brukar ställa högre krav på fastighetsägare

Vilka föreskrifter och krav finns för elanläggningar?

Gällande elsäkerhetsföreskrifter för hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda, ELSÄK-FS 2022:1, framgår att en starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el.u003cbru003eu003cbru003eDessutom föreskriver ELSÄK-FS 2022:3 hur innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar ska utföras.u003cbru003eu003cbru003eEnligt 6 § elsäkerhetslagen (2016:732) ska innehavaren av en starkströmsanläggning eller elektrisk utrustning fortlöpande kontrollera anläggningens eller utrustningens säkerhet. Innehavaren ska dessutom även se till att det arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen eller anordningen sker på ett sådant sätt och utförs av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot person eller sakskada. Kontrollen ska vara anpassad till anläggningens beskaffenhet, ålder, omgivande miljö och användning. Genom kontroll ska anläggningens innehavare försäkra sig om att anläggningen och anordningarna uppfyller gällande bestämmelser.

Rulla till toppen
Delningsalternativ