IN Eltest Bostad

Fasta priser

Beställ en IN Eltest till er elanläggning.

Snabbt och enkelt

Reco bagde sveriges bästa elektriker 2023

Dela gärna:

IN Eltest

Här hittar ni information om IN Eltest och några fasta priser.

Minellux x icon

Okulär besiktning

Elbesiktning

Ett bra första alternativ
när man vill ha en professionell bedömning
av tveksamma synliga installationer.

Detta ingår i besiktningen:
Genomgång befintlig Dokumentation
Okulär besiktning
Sammanställa dokumentationen
Presentera eventuella fel och bristerDetta är ingen IN-Eltest utan bara en översyn av er elanläggning.

2888 kr4125 kr inkl. moms

Okulär besiktning

Det tillkommer 978kr för etablering & transport. Så du tjänar på att beställa flera produkter i samma beställning.

Pris inkl 25% moms

In eltest logo

IN Eltest – Lägenhet

Elbesiktning

IN Eltest Lägenhet
En grundlig genomgång av
er lägenhetens elanläggning.

Detta ingår i besiktningen:
Genomgång befintlig Dokumentation
Okulär besiktning
Tester med Mätinstrument
Stickprovskontroller
Sammanställa dokumentationen
Presentera eventuella fel och brister
Rekommendationer förbättringar & energieffektiviseringar.

Om elanläggning inte har några anmärkningar får ni en dekal att visa upp att er elanläggning är i gott skick.

4620 kr6600 kr inkl. moms

IN Eltest Lägenhet

Det tillkommer 978kr för etablering & transport. Så du tjänar på att beställa flera produkter i samma beställning.

Pris inkl 25% moms

In eltest logo

IN Eltest – Villa Liten

Elbesiktning

IN Eltest Villa Liten
En grundlig genomgång av
er Villa upp till 100m2.

Detta ingår i besiktningen:
Genomgång befintlig Dokumentation
Okulär besiktning
Tester med Mätinstrument
Stickprovskontroller
Sammanställa dokumentationen
Presentera eventuella fel och brister
Rekommendationer förbättringar & energieffektiviseringar.

Om elanläggning inte har några anmärkningar får ni en dekal att visa upp att er elanläggning är i gott skick.

5198 kr7425 kr inkl. moms

IN Eltest Villa Liten

Det tillkommer 978kr för etablering & transport. Så du tjänar på att beställa flera produkter i samma beställning.

Pris inkl 25% moms

In eltest logo

IN Eltest – Villa Stor

Elbesiktning

IN Eltest Villa Stor
En grundlig genomgång av
er Villa över 100m2.

Detta ingår i besiktningen:
Genomgång befintlig Dokumentation
Okulär besiktning
Tester med Mätinstrument
Stickprovskontroller
Sammanställa dokumentationen
Presentera eventuella fel och brister
Rekommendationer förbättringar & energieffektiviseringar.

Om elanläggning inte har några anmärkningar får ni en dekal att visa upp att er elanläggning är i gott skick.

6930 kr9900 kr inkl. moms

IN Eltest Villa Stor

Det tillkommer 978kr för etablering & transport. Så du tjänar på att beställa flera produkter i samma beställning.

Pris inkl 25% moms

Är IN El-test Nödvändigt?

Elanläggningar slits och åldras precis som alla andra delar av ditt hem eller fastighet. Ju längre tid som går, desto större risk att något kan hända som kan leda till allvarliga skador eller till och med leda till elolyckor.

Elinstallationer är en färskvara. En måttstock man brukar använda för en elanläggnings livslängd är upp till 50 år. Har du en fastighet som är byggd innan 80-talet och inga elrenoveringar har gjorts bör du överväga att få gjort en elbesiktning.

Elinstallationer kan vara särskilt riskfyllda då de möjliga riskerna ofta inte kan ses med blotta ögat. Som ägare till elanläggningen i din bostad eller fastighet, är det ditt ansvar att se till att elinstallationerna är säkra och funktionella.

Om IN Eltest

IN El-test är en elbesiktning som är en noggrann genomgång av elinstallationerna i bostäder som egna villan eller lägenheten.

Första steget för elinstallatören är att titta på den dokumentation som eventuellt finns.
Andra steget är en syn eller okulär kontroll som man säger på fackspråk, för att få en övergripande insyn i din elanläggning.
Tredje steget testas hela elanläggning med avancerade mätinstrument som är till för elbesiktningar för att kunna kontrollera elcentraler, jordfelsbrytare, el-kablar, eluttag etc.
Fjärde steget utförs stickprovskontroller i uttag, dosor och strömbrytare m.m..
Sista steget är att sammanställa dokumentationen och presentera eventuella fel och brister. Men även rekommendationer om förbättringar och energieffektiviseringar.

Resultatet

Elbesiktningen ger en tydlig bild av elanläggningens säkerhet, komfort, ekonomi och tekniska standard, vilket är viktigt för att undvika eventuella elfel och säkerställa att alla produkter fungerar korrekt.

Efter Besiktningen

Om resultatet av besiktning visar att elanläggningen inte är säker eller kan förbättras, kan elinstallatören ge kostnadsförslag på nödvändiga åtgärder.

Protokoll och Intyg:
Bevis på Genomförd Besiktning

När besiktningen är klar, får du ett besiktningsprotokoll som visar eventuella anmärkningar på din elanläggning.

Du får även en dekal att placera på centralen när eventuella fel har åtgärdats om du valt ett IN-Eltest. Protokollet är ett värdefullt dokument, särskilt om du planerar att sälja din bostad.

Vill ni kan vi också ge råd och tips om energiförbrukning och elkomfort, det vill säga en bekväm, säker och ändamålsenlig installation med en rimlig energikostnad.

Endast medlemmar i Installatörsföretagen (IN) får utföra IN ELTEST.

Använd ROT-Avdrag för Elbesiktning

Du kan använda ROT-avdrag för att minska kostnaden för elbesiktningen. 30% av arbetskostnaden dras av.

Boka en Tid för IN Eltest

Det är enkelt att boka en tid för IN Eltest.
Du som kund kan ringa oss direkt för att boka en tid som passar dig. Eller fyll i ett enkelt formulär eller maila oss direkt.

Vi erbjuder rimliga priser och korta väntetider,
vanligtvis finns lediga tider inom ett par veckor.

Hur mycket kostar en Elbesiktning?

Priset för en elbesiktning varierar beroende på omfattningen av besiktningen och geografisk plats. Vi rekommenderar att kontakta olika elföretag för att få en offert baserat på dina specifika behov.

Hur ofta ska man göra Elbesiktning?

Det finns ingen lagstiftning som nämner någon intervall.u003cbru003eu003cbru003eEn elanläggnings livslängd är upp till 50 år enligt praxis. Har du en fastighet som är byggd innan 80-talet och inga elrenoveringar har gjorts bör du överväga att få gjort en elbesiktning.u003cbru003eu003cbru003eFörsäkringsbolag brukar ställa högre krav på fastighetsägare

Vilka föreskrifter och krav finns för elanläggningar?

Gällande elsäkerhetsföreskrifter för hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda, ELSÄK-FS 2022:1, framgår att en starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el.u003cbru003eu003cbru003eDessutom föreskriver ELSÄK-FS 2022:3 hur innehavarens kontroll av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar ska utföras.u003cbru003eu003cbru003eEnligt 6 § elsäkerhetslagen (2016:732) ska innehavaren av en starkströmsanläggning eller elektrisk utrustning fortlöpande kontrollera anläggningens eller utrustningens säkerhet. Innehavaren ska dessutom även se till att det arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen eller anordningen sker på ett sådant sätt och utförs av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot person eller sakskada. Kontrollen ska vara anpassad till anläggningens beskaffenhet, ålder, omgivande miljö och användning. Genom kontroll ska anläggningens innehavare försäkra sig om att anläggningen och anordningarna uppfyller gällande bestämmelser.

Rulla till toppen
Delningsalternativ