Vägguttag

Vägguttag till fast pris med installation

Välj på utanpåliggande eller infällda vägguttag
samt om du vill byta ut befintliga eller om det är nyinstallation.

Snabbt och enkelt

Minellux - reco badge 4 år i rad

Infällda

Vägguttag med installation

Renova 2-vägs vägguttag jordat svart

Utbyte

Exxact 2vägs vägguttag jordat infällt ip21

Nyinstallation

Utanpåliggande

Vägguttag med installation

Schneider electrics renova vägguttag utanpåliggande 2-vägs ip21

Utbyte

Schneider electrics exxact vägguttag utanpåliggande 2-vägs ip21

Nyinstallation

Utbyte till nytt infällt vägguttag

Utbyte av befintligt vägguttag till ett nytt vägguttag.

Exxact 2vägs vägguttag jordat infällt ip21
ROTAVDRAG skattereduktion

VÄGGUTTAG JORDAT

Utbyte till Exxact Primo Vit

Detta ingår i installationen:
Demontering befintligt uttag
1st Vägguttag 2-vägs Exxact
Modell Exxact Primo Vit infälld
Behörig elektriker

Förutsättning för detta pris är att du har ett befintligt infällt vägguttag som är rätt ansluten med jord & spänning samt monterad i en standard infälld apparatdosa med 60mm c/c mellan monteringsskruvar.

Utbyte Infällt Vägguttag 2-vägs Exxact Vit

420 kr503 kr inkl. moms

Utbyte vägguttag jordat

Det tillkommer 978kr för etablering & transport. Så du tjänar på att beställa flera produkter i samma beställning.

Pris inkl 25% moms

Schneider electrics exxact 2vägs vägguttag ojordat infällt ip21
ROTAVDRAG skattereduktion

VÄGGUTTAG OJORDAT

Utbyte till Exxact Primo Vit

Detta ingår i installationen:
Demontering befintligt uttag
1st Vägguttag 2-vägs Exxact
Modell Exxact Primo Vit infälld
Behörig elektriker

Förutsättning för detta pris är att du har ett befintligt infällt vägguttag som är rätt ansluten med spänning samt monterad i en standard infälld apparatdosa med 60mm c/c mellan monteringsskruvar.

Utbyte Infällt Vägguttag 2-vägs Exxact Vit Ojordat

369 kr452 kr inkl. moms

Utbyte vägguttag ojordat

Det tillkommer 978kr för etablering & transport. Så du tjänar på att beställa flera produkter i samma beställning.

Pris inkl 25% moms

Utbyte ojordat till jordat Vägguttag

Utbyte av befintligt ojordat vägguttag till ett jordat vägguttag.

Exxact 2vägs vägguttag jordat infällt ip21
ROTAVDRAG skattereduktion

VÄGGUTTAG JORDAT

Utbyte till Exxact Primo Vit från ojordat

Detta ingår i installationen:
Demontering befintligt uttag & kabel
1st Vägguttag 2-vägs Exxact
Modell Exxact Primo Vit infälld
Upp till 10 meter kabeldragning
Installationsmaterial
Behörig elektriker

Förutsättning för detta pris är att det går att byta ut dina befintliga kablar, dvs att det inte är någon blockering i dina installationsrör i väggarna.

Utbyte Infällt Vägguttag 2-vägs Exxact Vit från Ojordat

942 kr1149 kr inkl. moms

Utbyte ojordat till jordat

Det tillkommer 978kr för etablering & transport. Så du tjänar på att beställa flera produkter i samma beställning.

Pris inkl 25% moms

Renova 2-vägs vägguttag jordat svart
ROTAVDRAG skattereduktion

VÄGGUTTAG JORDAT

Utbyte till Renova Svart från ojordat

Detta ingår i installationen:
Demontering befintligt uttag & kabel
1st Vägguttag 2-vägs Renova
Modell Renova Svart infälld
Upp till 10 meter kabeldragning
Installationsmaterial
Behörig elektriker

Förutsättning för detta pris är att det går att byta ut dina befintliga kablar, dvs att det inte är någon blockering i dina installationsrör i väggarna.

Utbyte Infällt Vägguttag 2-vägs Renova Svart från Ojordat

1144 kr1351 kr inkl. moms

Exxact Renova Vägguttag Svart inkl. Installation

Det tillkommer 978kr för etablering & transport. Så du tjänar på att beställa flera produkter i samma beställning.

Pris inkl 25% moms

Nyinstallation Vägguttag

Nyinstallation av ett infällt vägguttag.

Exxact 2vägs vägguttag jordat infällt ip21
ROTAVDRAG skattereduktion

VÄGGUTTAG JORDAT

Nyinstallation Exxact Primo Vit

Detta ingår i installationen:
Montage infälld apparatdosa
Upp till 7 meter kabeldragning
1st Vägguttag 2-vägs Exxact
Modell Exxact Primo Vit infälld
Installationsmaterial
Behörig elektriker

Det ingår ej bilning i sten- leca- lättbetong-vägg.
Pris är för kabel i regelverk gjort med trä alt. plåt.
Förutsättning för detta pris är att det finns en anslutningspunkt som är rätt ansluten med jord & spänning och som skyddas av en jordfelsbrytare inom 7m (Kopplingsdosa alt. Vägguttag med jord).

Nyinstallation Infällt Vägguttag 2-vägs Exxact Vit

1394 kr1767 kr inkl. moms

Nyinstallation Exxact Primo Vit

Det tillkommer 978kr för etablering & transport. Så du tjänar på att beställa flera produkter i samma beställning.

Pris inkl 25% moms

Renova 2-vägs vägguttag jordat svart
ROTAVDRAG skattereduktion

VÄGGUTTAG JORDAT

Nyinstallation Exxact Renova Svart

Detta ingår i installationen:
Montage infälld apparatdosa
Upp till 7 meter kabeldragning
1st Vägguttag 2-vägs Renova
Modell Renova Svart infälld
Installationsmaterial
Behörig elektriker

Det ingår ej bilning i sten- leca- lättbetong-vägg.
Pris är för kabel i regelverk gjort med trä alt. plåt.
Förutsättning för detta pris är att det finns en anslutningspunkt som är rätt ansluten med jord & spänning och som skyddas av en jordfelsbrytare inom 7m (Kopplingsdosa alt. Vägguttag med jord).

Nyinstallation Infällt Vägguttag 2-vägs Renova Svart

1657 kr2030 kr inkl. moms

Nyinstallation Exxact Renova Vägguttag Svart inkl. Installation

Det tillkommer 978kr för etablering & transport. Så du tjänar på att beställa flera produkter i samma beställning.

Pris inkl 25% moms

Utbyte till nytt utanpåliggande vägguttag

Utbyte av befintligt vägguttag till ett nytt vägguttag.

Schneider electrics exxact vägguttag utanpåliggande 2-vägs ip21
ROTAVDRAG skattereduktion

VÄGGUTTAG 2-VÄGS

Utanpåliggande Exxact Primo Vit

Detta ingår i installationen:
Demontering befintligt uttag
1st Utanpåliggande Vägguttag 2-vägs
Modell Exxact Primo Vit
Behörig elektriker

Förutsättning för detta pris är att du har ett befintligt infällt vägguttag som är rätt ansluten med jord & spänning samt monterad i en standard infälld apparatdosa med 60mm c/c mellan monteringsskruvar.

Utbyte Utanpåliggande Vägguttag 2-vägs Exxact Vit

583 kr728 kr inkl. moms

Utbyte Utanpåliggande Vägguttag 2-vägs Exxact Vit

Det tillkommer 978kr för etablering & transport. Så du tjänar på att beställa flera produkter i samma beställning.

Pris inkl 25% moms

Schneider electrics renova vägguttag utanpåliggande 2-vägs ip21
ROTAVDRAG skattereduktion

VÄGGUTTAG 2-VÄGS

Utanpåliggande Renova Svart

Detta ingår i installationen:
Demontering befintligt uttag
1st Utanpåliggande Vägguttag 2-vägs
Modell Renova Svart
Behörig elektriker

Förutsättning för detta pris är att du har ett befintligt infällt vägguttag som är rätt ansluten med spänning samt monterad i en standard infälld apparatdosa med 60mm c/c mellan monteringsskruvar.

Utbyte Utanpåliggande Vägguttag 2-vägs Renova Svart

731 kr878 kr inkl. moms

Utbyte Utanpåliggande Vägguttag 2-vägs Renova Svart

Det tillkommer 978kr för etablering & transport. Så du tjänar på att beställa flera produkter i samma beställning.

Pris inkl 25% moms

Nyinstallation
Utanpåliggande Vägguttag

Nyinstallation av ett jordat utanpåliggande vägguttag.

Schneider electrics exxact vägguttag utanpåliggande 2-vägs ip21
ROTAVDRAG skattereduktion

VÄGGUTTAG JORDAT

Exxact Utanpåliggande Vit

Detta ingår i installationen:
1st Vägguttag 2-vägs Exxact
Modell Exxact Vit utanpåliggande
Upp till 5 meter kabeldragning
Installationsmaterial
Behörig elektriker

Förutsättning för detta pris är att det finns en anslutningspunkt som är rätt ansluten med jord & spänning och som skyddas av en jordfelsbrytare inom 5m (Kopplingsdosa alt. Vägguttag med jord).

Nyinstallation Utanpåliggande Vägguttag 2-vägs Exxact Vit

1229 kr1561 kr inkl. moms

Nyinstallation av ett jordat Vit Exxact utanpåliggande 2-vägs vägguttag.

Det tillkommer 978kr för etablering & transport. Så du tjänar på att beställa flera produkter i samma beställning.

Pris inkl 25% moms

Schneider electrics renova vägguttag utanpåliggande 2-vägs ip21
ROTAVDRAG skattereduktion

VÄGGUTTAG JORDAT

Exxact Renova Svart

Detta ingår i installationen:
1st Vägguttag 2-vägs Renova
Modell Renova Svart utanpåliggande
Upp till 5 meter kabeldragning
Installationsmaterial
Behörig elektriker

Förutsättning för detta pris är att det finns en anslutningspunkt som är rätt ansluten med jord & spänning och som skyddas av en jordfelsbrytare inom 5m (Kopplingsdosa alt. Vägguttag med jord).

Nyinstallation Utanpåliggande Vägguttag 2-vägs Renova Svart

1378 kr1710 kr inkl. moms

Nyinstallation av ett jordat Svart Renova utanpåliggande 2-vägs vägguttag.

Det tillkommer 978kr för etablering & transport. Så du tjänar på att beställa flera produkter i samma beställning.

Pris inkl 25% moms

Nyinstallation IP44
Utanpåliggande Vägguttag

Nyinstallation av ett jordat utanpåliggande IP44 vägguttag.

Schneider electric aqua stark 2-vägs vägguttag ip44
Nyinstallation

VÄGGUTTAG 2-V IP44

Aqua Stark Utanpåliggande Vit

Detta ingår i installationen:
1st Vägguttag 2-vägs IP44
Modell Aqua Stark Vit utanpåliggande
Upp till 5 meter kabeldragning
Installationsmaterial
Behörig elektriker

Förutsättning för detta pris är att det finns en anslutningspunkt som är rätt ansluten med jord & spänning och som skyddas av en jordfelsbrytare inom 5m (Kopplingsdosa alt. Vägguttag med jord).

Nyinstallation Utanpåliggande Vägguttag 2-vägs Aqua Stark Vit IP44

1366 kr1698 kr inkl. moms

Nyinstallation – Aqua Stark IP44 2-vägs Vägguttag utanpåliggande Vit

Det tillkommer 978kr för etablering & transport. Så du tjänar på att beställa flera produkter i samma beställning.

Pris inkl 25% moms

Schneider electrics aqua stark vägguttag 1-vägs ip44
Nyinstallation

VÄGGUTTAG 1-V IP44

Aqua Stark Utanpåliggande Vit

Detta ingår i installationen:
1st Vägguttag 1-vägs IP44
Modell Aqua Stark Vit utanpåliggande
Upp till 5 meter kabeldragning
Installationsmaterial
Behörig elektriker

Förutsättning för detta pris är att det finns en anslutningspunkt som är rätt ansluten med jord & spänning och som skyddas av en jordfelsbrytare inom 5m (Kopplingsdosa alt. Vägguttag med jord).

Nyinstallation Utanpåliggande Vägguttag 1-vägs Aqua Stark Vit IP44

1202 kr1534 kr inkl. moms

Nyinstallation – Aqua Stark IP44 1-vägs Vägguttag utanpåliggande Vit

Det tillkommer 978kr för etablering & transport. Så du tjänar på att beställa flera produkter i samma beställning.

Pris inkl 25% moms

Schneider electrics aqua stark vägguttag 1-vägs ip44
Robotgräsklippare

VÄGGUTTAG 1-V IP44

Aqua Stark Utanpåliggande Vit

Detta ingår i installationen:
1st Vägguttag 1-vägs IP44
Modell Aqua Stark Vit utanpåliggande
Upp till 15 meter kabeldragning i markrör
Kabelskydd i metall övergång mark-vägg
Installationsmaterial
Behörig elektriker

Det ingår ej markarbete kontakta oss om ni vill ha hjälp med grävning etc. Installationen är enbart inkoppling av vägguttag med förläggning av markrör och kabel samt montage av uttag på lämpligt underlag.Förutsättning för detta pris är att det finns en anslutningspunkt som är rätt ansluten med jord & spänning och som skyddas av en jordfelsbrytare inom 15m (Elcentral, Kopplingsdosa alt. Vägguttag med jord).

Nyinstallation – Utanpåliggande Vägguttag 1-vägs Aqua Stark Vit Robotgräsklippare

3354 kr4101 kr inkl. moms

Nyinstallation – Utanpåliggande Vägguttag 1-vägs Aqua Stark Vit Robotgräsklippare

Det tillkommer 978kr för etablering & transport. Så du tjänar på att beställa flera produkter i samma beställning.

Pris inkl 25% moms

Orter Minellux utför elinstallationer till fast pris.

Varför blir kontakten varm?

Det kan bero på att det finns en elektrisk resistans eller att det sker en ökning av strömmen, vilket genererar värme.

Vad är ett Schukouttag?

Ett Schukouttag är en typ av eluttag som används i många europeiska länder, inklusive Sverige. Det är känt för sin jordade design och används för att ansluta elektriska apparater till strömförsörjningen.

Kan jag byta ett vägguttag själv?

Ja, du kan byta ett vägguttag själv. Här är en kort guide för att göra det:

Stäng av strömmen till uttaget genom att slå av strömbrytaren i elcentralen.
Ta bort skyddslocket och skruva loss skruvarna som håller uttaget på plats.
Dra ut uttaget försiktigt och koppla loss de elektriska ledningarna som är anslutna till uttaget.
Anslut de nya ledningarna till det nya uttaget enligt tillverkarens instruktioner. Se till att de är korrekt anslutna enligt färgkodningen.
Skruva fast det nya uttaget på plats och sätt tillbaka skyddslocket.
Slå på strömmen igen genom att slå på strömbrytaren i elcentralen.

Kom ihåg att om du inte känner dig bekväm med att arbeta med elektricitet eller om du är osäker på hur du gör det, är det alltid bäst att anlita en professionell elektriker för att göra jobbet åt dig.

Finns det olika typer av vägguttag?

Ja, det finns många olika typer av vägguttag.

En stor skillnad på vägguttag är om dom är utanpåliggande eller infällda i väggen. Sen om dom är jordade eller ojordade. Antalet brunnar skiljer också du kan faktiskt välja mellan 1-vägs till 6-vägs uttag som vanligast. Ytterligare finns det en mängd olika uttag med extra funktion såsom usb uttag, timer, energi-mätare, inbyggd jordfelsbrytare etc.
Om vi nämner utseende förstår ni att det finns oändligt med variationer, färger och material kombineras i oändlighet.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta vår kundtjänst.
Vi är glada att kunna hjälpa dig! 0272 10 78 78 / info@minellux.se

Letar du efter en annan typ av elinstallation?
Gå till vår Huvudsidan för elinstallationer
eller ändvänd menyn överst på sidan.

Rulla till toppen