Laddbox samfällighet –
med trygg laddare från Zaptec

Elbilsladdare samfällighet

Laddbox Samfälligheten är säkert något ni funderat över.

Vi besöker er gärna och tittar på era förutsättningar
för installation av elbilsladdare på just er Samfällighet.

Vi tar givetvis inte betalt för besöket.
Sedan har vi möjlighet att göra en gratis offert till er.

Att installera en laddstolpe för elbilen i samfälligheten kan verka som en överväldigande uppgift. Men med rätt information och förberedelser kan denna process bli mycket enklare. I denna artikel kommer vi att gå igenom allt du behöver veta för att installera en laddstolpe i din samfällighet, inklusive hur du ansöker om tillstånd från Lantmäteriet, hur du finansierar projektet och mycket mer.

En samfällighets unika utmaningar

En samfällighets investering i laddplatser skiljer sig från hur man som bostadsrättsförening gör samma investering. I en samfällighetsförening ansvarar fastighetsägarna för både mark och fastighet och kan inte debitera de boende individuellt för investeringen utan att ändra sitt anläggningsbeslut.

Därför är det viktigt att alla medlemmar i samfälligheten är överens om att installera laddstolpar. Om inte alla vill delta i projektet kan de som vill ha laddningsmöjligheter bilda en egen sektion och driva igenom beslutet. De kostnader och det ansvar som tillkommer fördelas då enbart på de som vill ta del av investeringen.

Ansöka om anläggningsbeslut från Lantmäteriet

För att kunna installera laddplatser i samfälligheten måste det specificeras i ert anläggningsbeslut från Lantmäteriet att ni får använda er gemensamhetsanläggning till detta ändamål. Lantmäteriet gör en justering i det befintliga anläggningsbeslutet, där allt som gäller för den gemensamma anläggningen, vilka fastigheter som får använda den och om det går att installera laddstolpar eller inte framgår.

För att samfälligheten ska få bilda en gemensamhetsanläggning i form av parkeringsplatser med laddplatser måste ni uppfylla kraven som Lantmäteriet ställer.

Dessa krav inkluderar:

  1. Anläggningen måste vara gemensam för flera fastigheter i samfälligheten.
  2. De boende ska ha nytta av anläggningen på kortare och längre sikt.
  3. Det ekonomiska och juridiska ansvaret för laddstolparna faller på de fastigheter som nyttjar dem.

Ni ansöker om anläggningsbeslut via en blankett som ni skriver ut och skickar via post till Lantmäteriet.

Finansiering och debitering av laddbox samfällighet

Investeringen i laddstolpar kan finansieras på flera olika sätt. Ett vanligt alternativ är att höja månadshyran för de boende eller att samfälligheten själv betalar med eget kapital. Ni behöver också på förhand bestämma hur debitering för själva elbilsladdningen ska ske.

Välj en operatör som tillåter er att välja vilket pris ni vill debitera de som laddar. Man behöver också säkerställa att operatören tillhandahåller en enkel betallösning där varje boende i samfälligheten betalar för den el som nyttjas vid laddning.

Kan en samfällighet få bidrag för laddstolpar?

En samfällighetsförening kan ansöka om bidrag från Naturvårdsverket för installation av laddstolpar. Investeringsstödet är upp till 50% av kostnaderna, dock maximalt 15 000 kronor per laddplats. Anläggningsbeslutet är en del av ansökan. Därför kan bidraget sökas när det nya anläggningsbeslutet har tagits av Lantmäteriet.

Regeringsuppdrag för enklare hemmaladdning

För att göra det enklare för samfälligheter att installera laddstolpar har regeringen gett Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med Lantmäteriet, Boverket samt Sveriges Kommuner och Regioner utreda vilka hinder som finns för att ladda bilen för boende i flerbostadshus och boende som har bilparkering ordnad gemensamt med andra i till exempel samfälligheter.

I regeringens nya elektrifieringsstrategi finns också en punkt om att samfälligheter bör kunna få bidrag genom Klimatklivet för kostnader som kan uppstå vid ansökan om laddningspunkter.

Sammanfattning

Att installera en laddstolpe för elbilar i samfälligheten är en process som kräver noggrann planering och förberedelse. Men med rätt information och förberedelser kan denna process bli mycket enklare. Genom att följa stegen i denna artikel kan du göra denna process så smidig som möjligt för din samfällighet.

Zaptec pro laddbox för företag och brf
Svart Zaptec Pro Laddbox

Zaptec Pro 22kW

Zaptec Pro laddaren
är bland annat tillverkad för samfälligheter.

Vi känner inte till någon annan laddare som är enklare att installera.

Allt du behöver är inbyggt.

Beställ Offert

Vi besöker er och tittar på era förutsättningar för installation av laddare.
Vi tar givetvis inte betalt för besök och offert.

Har en smart och unik fasbalansering.

Zaptec Pro har fasbalansering som gör att du inte behöver stora huvudsäkringar.
Och det gör att projekten blir kostnadseffektiva både för installationen och den fortsatta driften av anläggningen.

Några Installerade Laddstolpar i Skåne.

Zaptec pro på talldungens gårdshotell
Zaptec logo

4st Zaptec Pro Laddstolpar installerad i Brösarp

4st elbilsladdare installerade på stolpar i Brösarp till företaget Talldungens gårdshotell.

Zaptec pro på malmberg water ab vår elfirma monterat i yngsjö i kristianstad kommun.
Zaptec logo

12st Zaptec Pro Laddstolpar installerad i Kristianstad

Zaptec Pro på företaget Malmberg Water AB som vi monterat i Yngsjö i Kristianstad Kommun.

Elektriker monterat zaptec pro i tomelilla.
Zaptec logo

12st Zaptec Pro Laddstolpar installerad i Tomelilla

Här har ett företag i Tomelilla valt Zaptec Pro laddboxar till sitt företag.

Rulla till toppen