När kommer  Ladda-hemma stödet 2019?

Nu har regering fått vårändringsbudgeten 2019 på plats.

Och där har man avsatt nya resurser till Ladda-hemma stödet. På Naturvårdsverkets hemsida står det att dom avvaktar ett förtydligande från regeringen kring detta. Jag kommer att bevaka detta, för det är givet ett  stort intresse för dom som tänker investera i en ny Elbilsladdare.

För mer information kontakta eller bevaka Naturvårdsverket hemsida.

Länk till: Naturvårdsverkets hemsida för ladda-hemma

Naturvårdsverkets kundtjänst.

Öppettider: vardagar kl 8.00-16.30
Telefon: 010-698 10 00

E-post: kundtjanst@naturvardsverket.se

Detta står på Naturvårdsverkets hemsida:

I vårändringsbudgeten 2019 som regeringen lagt finns 750 miljoner kronor avsatta för Klimatklivet och Ladda-hemma stödet.

Hur anslaget ska fördelas på de olika delarna vet vi inte i nuläget. Vi avvaktar ett förtydligande från regeringen kring detta.

Vi vet heller inte om förutsättningarna för ansökan kommer att förändras eller om förordning (2017:1318) kommer att vara oförändrad.

Vi kommer att uppdatera informationen fortlöpande.

Det går inte att ansöka än

Det är inte möjligt att ansöka om bidrag för Ladda-hemma innan vi fått veta mer.